Vastuullisuus ja turvallisuus


Seuran eettiset linjaukset

Kaarinan Taitoluistelijat ry toimii lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun alueellisena edistäjänä. Toiminnan eettiset linjaukset perustuvat Suomen Olympiakomitean Urheiluyhteisön Reilun Pelin periaatteisiin.

Kaarinan Taitoluistelijoiden toimintakäsikirja ohjaa toimintaa sen kaikilla tasoilla. Seurassa on Suomen Olympiakomitean Reilun pelin periaatteisiin perustuen laaditut pelisäännöt luisteleville ryhmille. Vanhemmat ovat laatineet ryhmäkohtaisesti vanhempien pelisäännöt. Pelisäännöt toimivat seurassa reilun ja yhdenvertaisen toiminnan perustana ja niihin tukeudutaan poikkeamatilanteissa. Pelisääntöjen ja
toimintalinjan mukaiseen ratkaisuun pyritään aina ensisijaisesti keskustelemalla.

Reilu Peli - urheiluyhteisön eettiset periaatteet 

Reilun Pelin eettiset periaatteet ovat vastuullisen urheiluliikkeen perusta

Reilu Peli – urheiluyhteisön eettiset periaatteet on koko urheiluyhteisöä sitova eettinen ohjeisto ja vastuullisuustyön perusta. Reilu Peli pohjautuu olemassa olevaan lainsäädäntöön sekä erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja säännöstöihin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin 2030. Se peilaa vahvasti myös olympismin perusarvoja – kunnioitusta, ystävyyttä ja erinomaisuutta. Reilun Pelin eettisissä periaatteissa on ennen kaikkea kysymys päivittäisistä arvovalinnoista liikunnan ja urheilun arjessa. 
Lue lisää Olympiakomitean verkkosivulta.