Seuramme joukkueet kaudella 2019-2020

Kaarinan Taitoluistelijat ry

Kaarinan Taitoluistelijat perustettiin vuonna 2003, samana vuonna kuin Kaarinan kaupungin jäähalli, Wihurihalli, valmistui. Seuran tavoitteena on tarjota kaarinalaisille sekä lähialueen lapsille ja nuorille mahdollisuus taitoluisteluharrastukseen lähellä kotia. Kaarinan Taitolustelijoiden kilpailutoiminta on keskittynyt alkuvuosista lähtien muodostelmaluisteluun, ja kaudella 2019-2020 seuraa edustaa yhteensä seitsemän muodostelmajoukkuetta, joista kaksi kilpailee tulokkaissa (Mini Edges, Little Edges), yksi kansallisissa noviiseissa (Sparkle Edges), yksi minoreissa (Golden Edges), yksi SM-noviiseissa (Diamond Edges), yksi SM-junioreissa (Dream Edges) ja yksi aikuisten sarjassa (Vintage Edges).

Kaikenkaikkiaan Kaarinan Taitoluistelijoissa luistelee noin 350 luistelijaa, joista noin puolet opettelee taitoluistelun ja muodostelmaluistelun alkeita luistelukouluissa Kaarinanssa ja Paimiossa ja puolet luistelee seuramme eri muodostelmajoukkueissa.

Seuran visio

Kaarinan Taitoluistelijat ry on arvostettu alueellisesti vahva ja vaikuttava muodostelmaluisteluun keskittyvä kilpailu- ja harrastetoimintaa tarjoava taitoluisteluseura. Seura kuuluu suomalaisten Lasten- ja nuoren Tähtiseura-laatuohjelmaverkostoon, jonka tavoitteena on suomalaisen urheiluseuratoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen. Tähtimerkki on osoitus modernista, ketterästä ja inhimillisestä toimintatavasta, joka sopii kaikille liikkujille. Se vastaa erilaisten liikkujien tarpeisiin, mutta myös kehittyy heidän mukanaan.

Arvot ja eettiset linjaukset

Kaarinan Taitoluistelijat ry toimii lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun alueellisena edistäjänä. Toiminnan arvot ja eettiset linjaukset perustuvat Suomen Olympiakomitean Urheiluyhteistyön reilun pelin periaatteisiin 

Kasvava ja kehittyvä muodostelmaluisteluun keskittyvä jääurheiluseura tarjoaa harjoitteluun urheilijan ja liikkujan polun. Seura tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden harrastaa luistelua kaiken ikäisille luistelukoulusta aina SM-junioritasolle saakka. Laadukas ja kasvava luistelukoulu ja harrastetoiminta tarjoavat mahdollisuuksia, jossa lapset, nuoret ja aikuiset voivat harrastaa ja harjoitella omaa tasoaan vastaavassa ryhmässä. Aloittelevien luistelijoiden toiminnassa korostuvat harrastuksen ilo ja leikkimielisyys. Joukkuetoiminnassa painottuvat kilpailupainotteinen sekä tavoitteellinen luistelutoiminta luistelun iloa unohtamatta.

Yhteisöllisen ja laadukkaan seuratoiminnan mahdollistavat kaikki toimintaan osallistuvat: vanhemmat, valmentajat, ohjaajat, seuran johtokunta, joukkueiden toimihenkilöt ja muut toimijat. Kaikki aikuiset ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja esimerkkiroolistaan. Toiminnassa korostetaan aikuisten hyvää esimerkkiä lasten ja nuorten kasvatuksessa. Seuratoimintaan osallistuvien työ on arvokasta ja työstä kiitetään. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä.

Kaarinan Taitoluistelijoiden toimintalinja 2019–2020 ohjaa toimintaa sen kaikilla tasoilla. Seurassa on Suomen Olympiakomitean Reilun pelin periaatteisiin perustuen laaditut pelisäännöt luisteleville ryhmille. Vanhemmat ovat laatineet ryhmäkohtaisesti vanhempien pelisäännöt. Pelisäännöt toimivat seurassa reilun ja yhdenvertaisen toiminnan perustana ja niihin tukeudutaan poikkeamatilanteissa. Poikkeamat tai erimielisyydet huomioidaan. Pelisääntöjen ja toimintalinjan mukaiseen ratkaisuun pyritään aina ensisijaisesti keskustelemalla.

Golden Edges luisteli kaudella 2009 - 2010 teemalla Halloween
Kuva: Tero Wester